Titul Mistrů ČR pro Slováka a Dosbabovou
15.10.2019Lubo? Přibyl

Organizace leto?ního Mistrovství ČR v orientačním biatlonu se zhostily sportovní kluby OK Jilemnice a KB Jilemnice, pro které to tak byla generálka před organizací Mistrovství světa v pří?tím roce přímo v Jilemnici. Pro leto?ní rok vybraly lokalitu Horní Branné a prostor Javorek. Organizace soutě?e proběhla bez problémů, za co? si určitě pořadatelé zaslou?í pochvalu. Potě?itelná byla rovně? účast, proto?e tolik závodníků je?tě M ČR v jeho krátké historii nemělo. Hlavní organizátor mistrovství David Hlaváč zvolil v rámci otestování v?ech činností kombinaci zkrácené klasiky, kde si závodníci včetně příchozích mohli vyzkou?et v?echny aspekty tohoto sportu tj. lokaci, orientační běh i střelbu.

V rámci výsledků mezi mu?i zvítězil zku?ený závodník Miroslav Slovák ze Slavie HK, před Frankem Braatzem (SV Storkow ? GER) a Tomá?em Samkem (OK99 HK). Mezi ?enami patřilo vítězství a zisk titulu tro?ku překvapivě Magdě Dosbabové z KB Třebíč, před Kateřinou Jeníčkovou (Biatlon Strakonice) a Michaelou Durdovou (KB Jilemnice).

Myslím, ?e M ČR zdárně proběhlo a my se jen mů?eme tě?it pří?tí rok v létě do Jilemnice, kde uvítáme celý svět.

Mapa lokace
POKYNY M ČR
9.10.2019ČOB

MČR v orientačním biatlonu 2019 - POKYNY


Pořadatel:Český orientační biatlon
Technické zaji?tění:OK Jilemnice a KB jilemnice
Datum:neděle 13.10.2019
Centrum:u střelnice v Horní Branné (GPS : 50.6009778N, 15.5634283E)
Typ závodu:klasika - zkrácená (lokace 3+3, orientace, střelba 5+5)
časový limit:120 minut
Právo startu:bez omezení
Kategorie:mistrovské (malorá?ka): mu?i M OPEN, ?eny M OPEN
doprovodné (vzduchovka):mu?i V OPEN (< 35 let), mu?i VM OPEN (>35 let)
?eny V OPEN (< 35 let), ?eny VM OPEN (>35 let)
Systém:Lokace 3+3 ? Orientace ? střelba v le?e 5 ? okruh ? střelba ve stoje 5 ? cíl
Startovné:při prezentaci: mistrovské: 200,-Kč, doprovodné: 40,- Kč
Prezentace:13.10.2018 od 9:10 do 10:00 v centru závodu
Mapa:Lokace: 1:5000, Orientace: Javorek 1:10000, vodovzdorně upravena
Systém ra?ení:SPORTIdent, mo?nost zapůjčení SI čipu za 40,-Kč
Program:09.00 - 10.00 prezentace
09.00 - 10.00 nástřel
10.15 výklad
11.00 start 1.závodníka ( start "00") mistrovských kategorií
15.00 vyhlá?ení výsledků
Vzdálenosti:Parkování: v centru
Centrum ? start lokace:1000m po modrobílých fáborkách
Cíl : v centru
Lokace:Zkrácená na 3+3 kontroly, v centru bude ukázka značení
Tratě orientace:?eny M OPEN W-M 4,97 km 14 k
mu?i M OPEN M-M 5,31 km 14 k
?eny V OPEN W-V 3,70 km 10 k
mu?i V OPEN M-V 4,14 km 11 k
?eny VM OPEN W-VM 3,70 km 10 k
mu?i VM OPEN M-VM 4,14 km 11 k
Popisy kontrol:budou vyti?těny na mapě
Střelba:Zkrácená na 5 ran v le?e a 5 ran ve stoje (v le?e pro dorostence)
Stravování:Základní na místě ve stánku pořadatelů, mo?nost sobotní večeře pro ubytované v Zámecké restauraci v Horní Branné
Protesty:na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč
Jury:Bude zveřejněna v centru závodu
Poznámky:zbraň a munice vlastní, popř. zapůjčená jiným sportovcem (nutno prokázat znalost bezpečné a vhodné manipulace se zbraní)
vzduchovka pro doprovodný závod bude zapůjčena
Organizační výbor:David Hlaváč, ředitel závodu
Jan Sucharda, hlavní rozhodčí

závodníci nejsou poji?těni, doporučujeme uzavřít individuální poji?tění
Plánek centra:
Taktika byla jasná
15.8.2019Jana Bene?ová


Taktika byla jasná, začít pomaleji, ohlídat mapu a na první střelbu nepřiběhnout ve vysokých tepech. Kdy? to mé mapařské schopnosti a obtí?nost tratě dovolí, tak postupně zrychlovat. Tahle taktika se vyplatila, ?la jsem v lese bez chyby a střelba za finského severního větru taky nebyla na ?tíru. Přiblí?ím vám můj pocit z posledních minut onoho závodu?

?Razím poslední kontrolu před střelnicí, přibíhám na stojku a sly?ím ?Benesova from the Czech Republic came second, only five seconds behind Lisa Aderson from Sweden?, po sekundách bylo dal?ích x holek a já věděla, ?e teď zále?í jen na tom, kolik terčů spadne. Spadly čtyři z pěti, v tu chvíli jsem sice nevěděla, jestli to bude stačit, ale tu?ila jsem, ?e tak jako tak to bude dobrý výsledek, s kterým mohu být spokojená. Rychlým soupeřkám spadly ?jen? tři, tak?e to klaplo a já titul obhájila. Pro mě dost nečekané a? neuvěřitelné.

Po závodě mi spousta lidí řeklo, jak musím mít pevné nervy, ?e koukat na to bylo sice vzru?ující, ale na mém místě by v tu chvíli být nechtěli. Musím říct, ?e koukat na biatlon v televizi, dr?et palce a pouze čekat, jestli terč zbělá, je mnohem víc o nervy, ne? být sám s pu?kou na stavu a rozhodnout o svém umístění. Tak?e né nemám pevné nervy, jen trochu ?těstí (a dostatek tréninků).Reprezentace Jany Bene?ové na ?ampionátu byla spolufinancovana z dotací Jihočeského kraje

Archiv...
Administrace | Martin P�ibyl (2012-2014) | ununik[@]gmail.com | CZECH BIATHLON ORIENTEERING
Aktuality:
13.9.2019
V sekci soutě?í je přidáno leto?ní M ČR
15.7.2019
Vlo?eny konečné výsledky i s mezičasy ze světového poháru v Písku.

Vlo?eno fotoalbum z SP Písek
8.7.2019
Pod proposice vlo?eny parametry tratí a předbě?né startovky